Canon | Canon PowerShot A60 | 1/1000sec | F/4.5 | 0.00 EV | Flash did not fire, auto mode | 2004:04:15 18:31:22

노을 ^_^

'문화생활.취미 > 사진' 카테고리의 다른 글

ISU Dede plaza  (0) 2005.05.25
장독과 고구마  (0) 2004.08.22
진주교에서 본 진주성 노을..  (0) 2004.04.16
지리산 - 도로..  (0) 2004.04.16
김치 말리기.  (0) 2004.04.16
지리산 법계사 돌탑  (0) 2004.04.16

+ Recent posts